Σε ποια γλώσσα πρέπει να είναι ένα έγγραφο COC;

Συχνά μας ζητείται να εκδώσουμε το COC σε γλώσσα διαφορετική από τη γερμανική. Πολλοί από τους πελάτες μας από την Ιταλία, τη Γαλλία ή την Αγγλία δεν είναι σίγουροι εάν το έγγραφο που παρέχουμε στα γερμανικά θα γίνει αποδεκτό από τις τοπικές αρχές. Ο Κανονισμός ΕΕ 2018/858 Κεφάλαιο IV Το άρθρο 36 παράγραφος 5 ρυθμίζει: «Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε έντυπη μορφή πρέπει να είναι γραμμένο σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης».

Έτσι, εφόσον το COC είναι σε μία από τις 24 επίσημες γλώσσες (βουλγαρικά, δανικά, γερμανικά, αγγλικά, εσθονικά, φινλανδικά, γαλλικά, ελληνικά, ιρλανδικά, ιταλικά, κροατικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, πολωνικά, πορτογαλικά , Ρουμανικά, Σουηδικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Τσεχικά και Ουγγρικά), οι τοπικές αρχές υποχρεούνται να το αναγνωρίσουν.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, επίσης, το COC εξακολουθεί να είναι επί του παρόντος αποδεκτό στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
Επιστροφή στο ιστολόγιο